Jogi Nyilatkozat

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETŐ

A GS Mentes Food Kft - mint szolgáltató - nevében kérésünk, hogy  amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és önönmagára kötelező érvényűnek tekinti.

Webáruházunkban, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

2001.CVIII 6.§(2) szerint a Vásárló megrendelése általában akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják munkatársaink.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 30 percen belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

A megrendelés visszaigazolásának nyelve a szerződéskötés nyelvével megegyezik.

Szolgáltató és a vásárló között jelen webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. "Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés") nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.

45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint eljárva, ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!

Vásárló részére a megrendelt termékeket csak a jelen nyilatkozattal és az Általános Szerződési Feltételekkel (továbbiakban ÁSZF), mint vásárlási feltételek elfogadását követően, a webáruházban rögzített és a 2001:CVIII alapján visszaigazolt megrendelési eljárás keretében, és a termékek kifizetése után tudjuk biztosítani, így a 45/2014(II.26) Korm.r. 13.§ és 19.§ eseteire a fogyasztó, mint "szerződéskötést megelőző teljesítésre" nem formálhat igényt.

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek, sajátosságainak és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer és a böngészője aktuális biztonsági frissítéseit.

Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 57, Mozilla Firefox 30, Internet Edge és ezen böngészők frissebb változatai. Más böngészőkön a webshop nem feltétlenül fog korrekt működést garantálni.

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, illetve a vásárolt termékekkel okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért.

A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a webshop használata során termékhez kapcsolódó, a webshop által tárolt hozzászólásaiban kifejtett véleményéért is.

Szolgáltató nem köt fogyasztói szerződést 16 éven aluli kiskorú személlyel.

A megrendelést Szolgáltató a webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen adja meg. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az elérhetőségeink alapján rendelkezésére áll.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a 45/2014(II.26.) "a Szolgáltató és a Fogyasztó között kötött szerződésekről" szóló Kormányrendelet szerint:

A)
Webáruházunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás mint Szolgáltató látja el:

Értékesítő:                          GS Mentes Food Kft.

Székhely:                             6500 Baja, Lehel utca 29

Adószám:                            29039232-1-03

Cégjegyzékszám:                              03-09-134586

Telephelyek:                      6500 Baja, Szent Antal utca 68

Képviselő neve:                 Romsics Kornélia 06 20 2854170

Email:    romsics.kornelia@outlook.hu

B)
Szolgáltató tevékenységi köre jelen webáruház kapcsán: Csomagküldő, internetes kiskereskedelem (4791'08).

Szolgáltató a 45/2014(II.26) Korm.r. 20.§ tekintetében tájékoztatja a vásárlót, hogy jelen webáruházban termékeket értékesít (nem szolgáltatásokat).

A megrendelt termék teljesítése a vásárlás alkalmával "teljes egészében" megtörténik, nincs több részletben történő részteljesítés, így az elállási jog alkalmazása esetében részösszeg-kifizetés formájában kártérítés nem alkalmazható, alkalmazható viszont az elállás időszakában a vevőnél a megsérült csomagra és termékre az értékcsökkenési felelősség viselése. Ezen felelősségről ÁSZF-ünk ad bővebb tájékoztatást.

Webáruházunk igénybevevői:

A 45/2014(II.26) Kormányrendeletben illetve a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint "fogyasztó"-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még "Vásárló" vagy mint "Felhasználó", Szolgáltató és Fogyasztó együttesen "Felek" megnevezés alatt szerepelhet.

Korm.r.4.§ 10. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Korm.r.4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

Jelen webáruház a Korm.r.4.§ 11. szerint "távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz"-nek és "távértékesítési rendszernek" minősül.

A fogyasztói árak bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák). A végösszeg a termékek összárából és a szállítási díjból tevődik össze. A Fogyasztó a weboldalon a "vásárlói kosár" összeállítása után, a RENDELÉS gombra kattintva fogyasztói szerződést köt a Szolgáltatóval. A kötelem keletkezéséről a Szolgáltató emailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a Fogyasztót.

Korm.r.4.§ 9. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

Vásárlóink – a termékek jelen webáruházban történő megvásárlásához – számlázási, elérhetőségi adatait és szállítási címét rögzítenünk kell.

A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. Infotv. alapján készült adatkezelési nyilatkozatunk tartalmazza.

C)

Weboldal Műszaki Üzemeltetése:

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat tárhely-szolgáltatóként az

Neve:                                    Mikro VPS Kft.

Címe:                                    1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A

Adószám:                            25189861-2-43

EU adószám:                      HU25189861

E-mail:                                  support@mikrovps.hu

Telefon:                                               +3694200210

Az adatok kezelése, tényleges technikai nyilvántartása az Európai Unió területén belül történik.

D)

Az összes megrendelt termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak.

A Szolgáltató köteles szállítószolgálat útján a Vásárló által a Megrendelőlapon kiválasztott ételeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vásárló köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termék(ek)et átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t – online, illetve készpénzben és/vagy utalvánnyal a futár részére személyesen, vagy előzetesen jelezve bankkártyával vagy SZÉP kártyával megfizetni.

Ha a megrendelt ételek közül kivételesen pillanatnyilag valamelyik kért tétel nem elérhető, akkor email vagy telefon útján egyedi egyeztetést kezdeményezünk.

A rendelésben leadott tételek a futár által történő kiszállítással kerülnek kézbesítésre. A kiszállítás átlagosan a megrendelés visszaigazolását követő 30 percen belül történik, azonban a Vásárló a megrendelés napján előre megjelölt időpontra is kérheti a kiszállítást.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szállítmány tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a hiány, sérülés vagy hibás szállítás ténye a fuvarlevélen rögzítésre kerül. Az ebből fakadó kellemetlenség elkerülése végett kérjük, hogy a szállítmány tartalmát még a szállító jelenlétében szíveskedjenek ellenőrizni!

E)

Jelen weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14.§(4) és (5) illetve a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szerint az árak feltüntetése HUF pénznemben történik, a webshop jelzi az árakat. A termékek mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre.

Szolgáltató fenntartja a jogot termékei árainak eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú. Szintúgy, a termékek vételárai biztosan nem változnak az adott fogyasztó számára, a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban.

Fizetési lehetőségek:

Fizetés a futárnak átvételkor készpénzben vagy Erzsébet utalvánnyal.

Online fizetés az oldalon keresztül a megrendelés leadásakor bankkártyával (OTP Bank és Barion).

Online fizetés az oldalon keresztül a megrendelés leadásakor OTP SZÉP, MKB SZÉP és K&H SZÉP kártyával;

Online fizetés az applikációban a megrendelés leadásakor bankkártyával;

Részletes tájékoztatás: https://greenspoon/fizetes

A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok:

Korm.r. 6.§ Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszámai normál (nem-emelt) hívásdíjú telefonszámunk: +36 06 20 2854170.

Korm.r. 7.§(1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel (ilyen a szállítással kapcsolatos költsége, melyet változatlan értéken számláz tovább).

Jelen tájékoztatásra és a weboldalon található termékleírásokra a Korm.r.11.§-a érvényes.

WEBÁRUHÁZ ÉS REGISZTRÁCIÓ

Webáruházunkban regisztrációt követően ajánlott vásárolni. A regisztráció kényelmes és hasznos abban, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során Önnek a szállítási és számlázási adatait újra begépelnie.

Regisztráció során Megrendelő köteles a valóságnak megfelelően megadni a kért adatait. Regisztrálás után a megadott e-mail címre elektronikus levél formájában egy jóváhagyást kérő regisztráció visszaigazolást kap Megrendelő, a levélben szereplő linkre kattintva tudja megerősítenie a regisztrációját. Ez a Megrendelő részéről történő jóváhagyás előfeltétele annak, hogy a webáruházban rendelést tudjon leadni a regisztrált adatok szerint. Lehetőség van regisztráció nélkül (vendégként) rendelni, ez esetben nincs szükség visszaigazolásra, azonban minden olyan kedvezménytől vagy kényelmi funkciótól elesik a megrendelő, mely csak a regisztrált felhasználóinkat illet.
Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, azonban fontos, hogy a szállítási címen legyen valaki, aki átveszi a küldeményt.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Belépés a már regisztrált felhasználóknak:

A honlap nyitóoldalán a "Rendelés regisztrált felhasználóknak" mezőben, a felhasználó név és jelszó kitöltésével történő azonosítás után lehet a rendelési felületre belépni.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA

A webárház használata során a felület megjelenése, a fogyasztói szerződéskötés és regisztráció alapvető nyelve a magyar.

Megrendelés

A megrendelés összeállítása

A webáruházban a felső menüsorból választva érhető el a termékválaszték. A megjelenített terméklistából kiválasztott termék/termékek megrendelése képezi a Megrendelő, és a GS Mentes Food Kft. közt létrejövő elektronikus szerződés tárgyát.

A kosár tartalmának kívánt összeállítása után a "Rendelés leadás" felületen van lehetőség a fizetési mód kiválasztására. A megrendelésre kerülő termék/termékek fizetésére több mód adott a Megrendelő részére, amik közül a megrendelés elküldése előtt választhat a Megrendelő. A webáruházban lehetőség van Szép kártyával történő fizetési tranzakcióra. A bankkártyával történő fizetésre vonatkozó feltételeket az nyitóldalról elérhető "Bankkártyás feltételek" menügomb alatt közzétett közlemény szabályozza. A kiszállításra megjelölt helyszínen készpénzzel, valamint étkezési utalványal lehet fizetni. A fizetési mód kiválasztását követően a "Megrendelem" mezőre kattintva a "Rendelés véglegesítése" felületen mód nyílik a megrendelés tartalma, és a szállítási cím adatok ellenőrzésére, majd a "Megrendelem" gombra kattintva történik a megrendelés elküldése, vagy módosítási szándék esetén a "...vagy rendelés nélkül Vissza az étlapra " szövegrészre kattintva módosítható a megrendelés tartalma, mielőtt elküldésre kerül.

A kosárra vonatkozó minimális rendelési érték 1000 Ft.

2001:CVIII 5.§ (c) szerint tájékoztatjuk, hogy ebben a vásárlási lépésben, a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége minden addig bevitt adat újra ellenőrzésére, adatbeviteli hibák feltárására, javítására.

45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a "RENDELÉS ELKÜLDÉSE" gombra kattintva, a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!

Vásárló a "RENDELÉS ELKÜLDÉSE" gombbal tudja fogyasztói szerződéskötési szándékát véglegesíteni.

A rendeléséről minden esetben visszaigazolást kap e-mailben.

MEGRENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

GS Mentes Food Kft. a megrendelés megérkezését elektronikus úton legkésőbb 15 percen belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az a GS Mentes Food Kft., és a Megrendelő számára is egyaránt hozzáférhetővé válik. Amennyiben visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 15 percen belül nem érkezik, Megrendelő az. romsics.kornelia@outlook.hu email címen, vagy a 06 20 2854170 telefonszámon érdeklődhet a megrendelésének állapotáról.

Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

MEGRENDELÉS FELDOLGOZÁSA

Vásárló a teljesítés igényét a weboldalon a rendelés gombra kattintás pillanatában jelzi, tehát "azonnali" teljesítést kér (ettől az időponttól indul az elállás joga).

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

Eseti indoklással, de fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben – ha a raktárban a termék elkészítéséhez szükséges nyersanyag nem áll rendelkezésre. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő írásbeli (email) egyeztetést követően kerülhet sor.

A rendelésben leadott tételek a futár által történő kiszállítással kerülnek kézbesítésre. A kiszállítás átlagosan a megrendelés visszaigazolását követő 60 percen belül történik, azonban a Felhasználó a megrendelés napján előre megjelölt időpontra is kérheti a kiszállítást.

VÉTELÁR

Termékeink vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.
Amennyiben megrendeléséből valamely termék belátható időn belül nincsen raktáron, arról tájékoztatjuk.

TERMÉKLEÍRÁSOK

A termékeknél megjelenített képek nagy része nem illusztráció, hanem azok a termékek valódi képei. Néhány esetben viszont a jobb átláthatóság miatt olyan kép is megtalálható az adott termékhez, ami illusztráció.

A termékek tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül az is, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, a fent megadott telefonszámon készséggel állunk rendelkezésére.

Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Tájékoztatjuk a kedves vásárlót, hogy a szállításra és az étel csomagolására külön költséget nem számítunk fel.

JÓTÁLLÁS

A tévesztett, illetve hibás termékeket vevőszolgálatunkon jelezheti.

Az átvételkor közölt kifogás esetén cégünk a megrendelt terméket újra kiszállításra rendeli, kellékszavatossági hiba esetén a termék újra kiszállítása a Szolgáltató költsége.

RENDELÉSEK LEZÁRÁSA ÉS KISZÁLLÍTÁS:

2001:CVIII 6.§(1) szerint tájékoztatjuk, hogy a rendelés feladása után de még kiszállítás előtt, felvilágosítás, speciális kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma bejelentése kapcsán kérjük, jelezze azt az 1pizza|kukac|1pizza.hu email címen vagy a +36 30 785 8000 telefonszámon.

A szállításról tájékoztatónk D) pontja ad részletes útmutatást.

A számlát a futártól kapja meg.

Kérjük, hogy átvétel előtt a csomag és a termék(ek) sérülésmentes állapotát ellenőrizni szíveskedjen, amennyiben a csomagoláson vagy a termékeken bármilyen eltérést észlel, vetessen fel jegyzőkönyvet a szállítást végző futárral!

LEMONDÁS

Kizárólag a rendelés feladásától számított 5 percen belül van lehetősége Megrendelőnek a lemondásra, amit vagy személyesen tehet meg +36 30 785 8000, vagy írásban az 1pizza|kukac|1pizza.hu email címen.

ELÁLLÁS

Elállásnak nevezzük a rendelés olyan időpillanatban való lemondását, amikor a teljesítést a vállalkozás már megkezdte.

Korm.r. 29. § (1) c) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő - ezen termékkörbe tartoznak a vásárló online vagy telefonos megrendelése alapján előállított ételek és a velük együtt csomagolt italok.

2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:159.§ – 6:174.§ szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre anyagi követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltető eljárással vagy c) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Bácsalmási Járási Hivatala

6453 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8. fszt.

79/541-460

bacsalmas@bacs.gov.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Bajai Járási Hivatala

6500 Baja, Deák Ferenc u. 11-13.

06-79-542-920

baja@bacs.gov.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kalocsai Járási Hivatala

6300 Kalocsa, Városház u. 1.

78/795-220

kalocsa@bacs.gov.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

06-77/795-270

janoshalma@bacs.gov.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.

06-76-795-710

fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kiskőrösi Járási Hivatala

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.

78/765-035

kiskoros@bacs.gov.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kiskunfélegyházi Járási Hivatala

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.

76/795-750

kiskunfelegyhaza@bacs.gov.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kiskunhalasi Járási Hivatala

6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 1.

77/795-314

kiskunhalas@bacs.gov.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kiskunmajsai Járási Hivatal

6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.

06 77/795-254

kiskunmajsa@bacs.gov.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kunszentmiklósi Járási Hivatala

6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 10.

76/795-307

kunszentmiklos@bacs.gov.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Tiszakécskei Járási Hivatala

6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 1.

76/795-574

tiszakecske@bacs.gov.hu

 

BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI

 

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád Krt. 4.

Telefon: 06-76-501-500; 06-76-501-525

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Levelezési cím: 6001 Kecskemét  Pf.  228.

 

Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,

Telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422 fax: +36-72/507-152,  

E-mail:  kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Levelezési cím: 7602 Pécs II. Pf.109

 

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bmkik@bmkik.hu

Levelezési cím:5601 Békéscsaba Pf.135

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 06-46-501-091, 501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Levelezési cím: 3525 Miskolc Pf.376

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Levelezési cím: 1253 Budapest Pf.10

 

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Levelezési cím:6701 Szeged, Pf.524

 

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: 06-22/510-310; 22-510-323

Fax: 06-22-510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár Pf.357

 

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Levelezési cím: 9021 Győr Pf.673

 

Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Levelezési cím: 4002 Debre4cen Pf.199

 

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

Fax: +36 36 323-615

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Levelezési cím: 3301 Eger Pf.400

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet szervezett Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.

Telefon: 20/373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Levelezési cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.

 

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Levelezési cím: 2801 Tatabánya Pf.161

 

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Levelezési cím: 3100 Salgótarján Pf.145

 

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-269-0703

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

 

Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Pf.174

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail : bekelteto@szabkam.hu

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Pf. 260

 

Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Pf.358

 

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Levelezési cím: 9701 Szombathely Pf.257

 

Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf.220

 

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Kellék-/termék-szavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető.

Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM.r. szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minősül. Rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a fogyasztónak kell bizonyítania, az eredeti számla bemutatásával.

A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást e rendelet 4.§-a részletesen leírja.

J)

Kiemelt jogszabályok hatályos szövege elérhető:

2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566

2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257

2013:V Ptk. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096

45/2014(II.26) Korm.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547

Kapcsolódó jogszabályok:

* A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

* A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

* A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

* A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

* A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet

* A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát Ön a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti.

Záradékok

a) A Szolgáltató bármikor jogosult jelen vásárlási tájékoztató kondícióit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

b) Jelen tájékoztatóban nem szabályozott esetekben a J) pontban jelzett jogszabályok kerülnek alkalmazásra; egyebekben Szolgáltató email és telefonos ügyfélszolgálata tud szóbeli, vagy írásbeli, további, részletes tájékoztatást adni.

Tájékoztatók

A 45/2014(II.26)Korm.r. kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló általános tájékoztatója

 Kellékszavatosság

– Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltatás hib&aac